Viết cho tuổi 22.

Có lần tôi được đọc ở đâu đó nói rằng tuổi 22 chẳng có gì khác ngoài tuổi trẻ, là giao điểm giữa học và hành. Là nơi kết thúc hàng loạt suy nghĩ, ước mơ về tương lai...

Read More